Lakše izdavanje dozvola Zakonom o gradnji

Lakše izdavanje dozvola za građenje Zakonom o gradnji

Izmjene Zakona o gradnji kojima bi se trebao omogućiti pravodobni početak gradnje većeg broja kapitalnih građevina, što je povezano sa ugovorima sklopljenima od strane države kojima će se istoj omogućiti ispunjenje obaveza koje su preuzete sa tim ugovorima, puštene su u saborsku proceduru. Predloženim izmjenama pokušat će se poboljšati učinkovitost [PROČITAJ VIŠE]