posebni uvjeti građenja

Posebni uvjeti građenja

U novim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) promijenjena je procedura izdavanja građevinskih dozvoli. To će se reflektirati kod izgradnje većine građevina na način da neće biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo lokacijsku dozvolu. Posebni uvjeti građenja, koje treba dati javnopravno tijelo, i potvrda glavnog [PROČITAJ VIŠE]