izdavanje građevinske dozvole

Izdavanje građevinske dozvole

Za izdavanje građevinske dozvole se prilaže zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obvezno se prilaže: • tri primjerka glavnog projekta • Potvrda pismena projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima s kojima mora biti u skladu izgrađen • dokaz pravnog interesa za izdavanje [PROČITAJ VIŠE]