prijava početka građenja

Prijava početka građenja

Prijava početka građenja neophodan je postupak prije nego što počnete graditi, nadograđivati lili ako nastavljate svoje radove. Investitor je ta osoba koja treba upravnom odjelu u roku od osam dana prije početka gradnje (ili nastavka gradnje) pisano prijaviti početak gradnje. Za prijavu vam je potreban obraza koji možete pronaći na [PROČITAJ VIŠE]