sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta ovisi o više faktora. Investitor započinje izradu glavnog projekta nakon što pribavi lokacijske informacije i posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Ovlašteni arhitekt obavlja poslove projektiranja, odnosno ovlašteni inženjer, ovisno o tome kakva se građevina projektira. Građevine se s obzirom na zahtjevnost gradnje razvrstavaju u tri kategorije, [PROČITAJ VIŠE]

izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Kao što smo u prijašnjem tekstu spomenuli, neki se objekti mogu graditit bez građevinske dozvole, a popis tih objekta se nalazi u zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama navodi: “Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta je detaljno opisan u pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt odnose se i na: 1. projekt dijela građevine 2. tipski projekt 3.  projekt uklanjanja 4. odgovarajući projekt pojedine struke [PROČITAJ VIŠE]

izdavanje građevinske dozvole

Izdavanje građevinske dozvole

Za izdavanje građevinske dozvole se prilaže zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obvezno se prilaže: • tri primjerka glavnog projekta • Potvrda pismena projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima s kojima mora biti u skladu izgrađen • dokaz pravnog interesa za izdavanje [PROČITAJ VIŠE]

cijena građevinske dozvole za obiteljsku kuću

Cijena građevinske dozvole za kuću

Cijena građevinske dozvole za kuću sama po sebi nije skupa, ali sve ostalo što se mora obaviti vezano za to košta nešto više. Cijene variraju od grada do grada, ali fokusirat ćemo se na grad Zagreb i to na drugu zonu komunalnog doprinosa s obzirom na to da se u [PROČITAJ VIŠE]

primjer glavnog projekta

Primjer glavnog projekta

U dosadašnjim tekstovima razjasnilo se što je glavni projekt (tekst glavnog projekta) i kada je on potreban, a u ovom tekstu čemo dati  primjer glavnog projekta. PRIJEDLOGA KONCEPCIJE SADRŽAJA I OPREME PROJEKTA ZA ZGRADU UVODNO OBRAZLOŽENJE Ovaj prijedlog odnosi se na sadržaj glavnog projekta za zgrade. Ukoliko se prihvati, razradio [PROČITAJ VIŠE]

Montažni objekti bez građevinske dozvole

Montažni objekti bez građevinske dozvole

Mnogi ljudi misle da za montažni objekt ne treba građevinska dozvola, odnosno da je procedura jednostavnija i jeftinija. Montažni objekti bez građevinske dozvole su mit, ta informacija nije ispravna. Za početak, što je uopće montažni objekt? Naime, zakon o gradnji 153/13 ne poznaje termin “montažna kuća” ili “montažni objekt”. Uostalom, [PROČITAJ VIŠE]

potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta se izdaje u županijskom uredu Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva. Investitor je stranka koja podnosi zahtjev da se izda potvrda glavnog projekta. U zahtjevu za potvrdu glavnog projekta se prilaže: Preslika teksta konačne lokacijske dozvole tri primjerka glavnog projekta Izvješće (na pismeno) o kontroli [PROČITAJ VIŠE]

Glavni projekt

Glavni projekt

Glavni projekt je skup projekata koji su međusobno usklađeni koji zajedno daju tehničko rješenje građevine i dokazuju da su prilikom gradnje ispunjeni temeljni zahtjevi i drugi određeni i propisani uvjeti i zahtjevi. Glavni projekt za građenje za građevine (kojima se prema zakonu izdaje lokacijska dozvola) izrađuje se u skladu s [PROČITAJ VIŠE]

dokumentacija za nadogradnju kuće

Glavni projekt za jednostavne građevine

Glavni projekt za jednostavne građevine je potreban. Tako da,u skladu s glavnim projektom, ali bez građevinske dozvole, može se graditi: 1.. Uz građevinsku česticu postojeće građevine, pomoćna građevina, tako da postoji akt kojim se odobrava građenje na građevnoj čestici a potrebe te zgrade i to samo: -Zgrada koja ima samo [PROČITAJ VIŠE]