No Image

Ispitivanje električnih instalacija

Poslodavac, koji zapošljava radnike da rade na određenim građevinama, dužan je te građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. To uključuje redovito ispitivanje pojedinih vrsta instalacija, u određenim vremenskim razmacima, koji su utvrđeni tehničkim propisima. Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem [PROČITAJ VIŠE]