cijena mjerenja buke

Cijena mjerenja buke

Prije nego krenemo definirati kolika je cijena mjerenja buke, potrebno je definirati što je buka, što proizvodi buku, kako ona utječe na nas i kako se mjeri. Buka je svaki neželjen zvuk, a ako je dovoljno jaka buka (ako prekoračuje najvišu dopuštenu razinu buke koja je utvrđena propisima), može biti [PROČITAJ VIŠE]