parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta je postupak kojim se ostvaruje promjena površine i oblika parcele u zemljišnoj knjizi i katastru. Parcelacija je zakonski određena Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i mora se provoditi u skladu s: lokacijskom dozvolom granicom građevinskog područja određenom valjanim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno [PROČITAJ VIŠE]