Što prije do uporabne dozvole

što prije do uporabne dozvole

Kako doći što prije do uporabne dozvole?

Obveznu uporabnu dozvolu za uknjižbu je propisao zakonodavac. Zatim je nastala mogućnost za građevine nastale između ’91 i ’07 godine mogu zatražiti i dobiti, uz predočenje građevinske dozvole, uvjerenje o uporabi. Što prije do uporabne dozvole

Mnogi građani nemaju ni građevinsku, lokacijsku, a ni uporabnu dozvolu jer se do sad nije toliko pričalo o njima. U prošloj državi  ne nije uopće pridavalo značenje dozvolama, pa su mnoga cijela naselja izgrađena protupravno. Danas je potrebno imati lokacijsku, građevinsku i uporabnu iz razloga kako bi mogli uknjižiti građevinu. Iako moglo se i bez toga mnogo toga prodati ili kupiti ili zamjeniti. Uknjižba same građevine ne znači da je postala legalna.

Strogi tehnički uvjeti

Za nekoga tko je izvan poslovne djelatnosti legalnost nekretnine nema toliko velike značenje. Sve do trenutka kada osoba poželi staviti nekretninu na tržište ili zatražiti kredit.

No ukoliko se radi o nekretnini koja se koristi u poslovne svrhe (npr.daje se u zakup radi obavljanja neke djelatnosti) uvjeti su postoženi. Prije su se tražili smo minimalni tehnički uvjeti radi onemogučavanja ulaska novog zastupnika u sve prostore osim onih koji su potpuno uredni. Time su potaknute mnoge ucjene i od strane vlasnika i od strane zastupnika.
U čl. 333 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (stupljen na snagu 1.10.2007.) prikazuje kako dobiti stalnu uporabnu dozvole te zahtjeve, koji su potrebni, lakše učiniti (odnosno zaobiči.)

Popuštanje pred stvarnošću

Mnogi objekti su sagrađeni bez uporabne dozvole, ali će zato na nju dugo čekati, a neki je neće nikad ni dobiti. Takvo stanje bi moglo izazvati zatvaranje brojnih radnih mjesta i narušiti punjenje državnog i lokalnog proračuna radi prestanka mnogih poslovnih prostora. Kako ne bi došlo do toga, najvažniji je čl. 333 iz Zakona.

Ukoliko je građevina građena na temelju i u skladu s građevinskom dozvolom u razdoblju od 20. lipnja 1991. godine- 1 listopada 2007. godine  nadležno tijelo će izdati uvjerenje za uporabu.

Jedna od negativnih uvjeta je da građevina nije u postupku građevinske inspekcije te da nije riječ o objektu kojeg je izdalo Ministarstvo. Ovo nije nikakvo ograničenje jer se takvi slučajevi rijetko dogode. Čl. 333 građevinu je moguće upisati u katastarski operat te se pod tim ovjetom može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti.

Kritike zakonodavcu

Kako bi se povečala vrijednost nekretnine, poduzetnici bi trebali iskoristiti pogodnost izdavanja uporabne dozvole prema čl.333. Pri tome se ne opterećuje sporim radom upravnog tijela. Ako se zahtjev s potrebnim prilozima podnese, a upravno tijelo ne izda uvjerenje u roku od 30 odnosno 60 dana i nakon toga dođe do promjene Zakona, svaka stranka ima pravo na naknadu potpune štete od onoga tko je odgovoran za nezakonit rad uprave, a to je Republika Hrvatska. Iznimks bi bila u slučaju da je zakonodavac iskoristio pravo iz čl 89 Ustava Reoublike Hrvatske i donose propis s povratnim učinkom.

 

Be the first to comment

Leave a Reply