Što nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju?

Nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju

Nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju, slijedeće što treba napraviti je upisati ozakonjeni objekt u katastar i upis u zemljišne knjige (prema čl.35 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama).

Upis u katastar

Kako bi se upisao objekt u katastar i u zemljišne knjige, ovlaštena geodetska tvrtka treba napraviti geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje i/ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama tj. o dotičnom objektu. Geodetski elaborat provodi i ovjerava nadležni katastarski ured te službenim putem šalje na implementaciju u gruntovnicu.

Nakon što se završi provedba i ovjera u zemljišnim knjigama, dobije se vlasnički list u kojem je upisana površina objekta i ostatak površine koja se piše kao dvorište.

Legalizacija do 2011. i novi zakon

Do nedavno, legalizacija objekata u Republici Hrvatskoj je bila moguća samo kada je objekt bio izgrađen tako da se poštuju zahtjevni uvjeti prostornog plana. Legalizacija cijelih objekata ili nadogradnja objekata regulirana je novim Zakonom koji je u velikoj mjeri pojednostavnio postupak i omogućio legalizaciju izvan parametara prostornog plana.

Taj zakon je stupio na snagu u ljeto 2011., a nije se odnosio na neka osjetljiva područja poput Nacionalnih parkova, parkova prirode i slično. Zbog još nekih složenijih uvjeta i zahtjeva zakon je morao proći doradu.

Zakon o legalizaciji 2012.

Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu početkom osmog mjeseca 2012. godine, a donosi više fleksibilnosti što se tiče postupaka i mogućnosti legalizacije, i to na taj način da smanjuje zahtjeve za manje objekte i omogućuje legalizaciju na širem području za sve objekte izgrađene do 21. lipnja 2011. godine.
Nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju

Postupak rješavanja zahtjeva za legalizaciju

30. lipnja 2013. bio je posljednji dan za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata prema zakonu o postupanju s nezakonito građenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013). Postupak rješavanja zahtjeva je jako spor, od 800.000 predanih zahtjeva, obrađeno ih je tek 8 % do 1. siječnja 2014. godine.

Legalizacija objekata 2017.

Izmjene legalizacije u 2017. godini koje su bitne za spomenut:

  • Da je novi rok za podnošenje zahtjeva je do 30. lipnja 2018. godine
  • Ako su zgrade legalizirane, a nisu završene, svejedno se mogu evidentirati u katastru
  • U slučaju da nije doneseno rješenje o izvedenom stanju ili ako je zahtjev za legalizaciju odbijen, podnositeljima zahtjeva će novac biti vraćen.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply