ŠTO JE POTREBNO ZA GRADNJU KUĆE?

gradnja na poljoprivrednom zemljištu

Svima sa planom gradnje obiteljske kuće do 400 kvadrata novi Zakon o prostornom građenju olakšao je i pojednostavio proces dobivanja dozvole.

Prilikom priprema za gradnju kuće, potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

Prostor na kojemu je dopušteno graditi

Nužno je voditi računa da zemljište bude unutar građevinskog područja, u zoni sa dopuštenom gradnjom za individualnu stambenu namjenu. Ukoliko se zemljište nalazi na prostoru neizgrađenog dijela građevnog područja, nužno je postojanje urbanističkog plana uređenja kako bi se moglo krenuti sa gradnjom.

U prostornim se planovima žutom bojom  najčešće označava građevno područje, dok svjetlo žuta označava neizgrađeni dio građevnog područja.

Dozvola za gradnju

Idejni projekt potreban je za gradnju obiteljske kuće do 400 kvadratnih metara; temeljem njega dobiva se Rješenje o uvjetima građenja, koje je došlo na mjesto prijašnje građevinske dozvole.

Gdje će se na zemljištu nalaziti kuća, na koliko će se kvadratnih metara raširiti, koliko će brojati prostorija, prozora, vrata – sve to prikazano je u idejnom projektu.

Uz njega, za izdavanje dozvole za gradnju potrebno je priložiti dokaz o plaćenim doprinosima i pristojbama te onaj o posjedovanju prava gradnje.

Dozvola za gradnju čeka se 30 dana – toliki je rok u kojem nadležno tijelo treba odlučiti o zahtjevu. Izdano rješenje važeće je dvije godine te je nužno u tom roku početi sa gradnjom.

 

Glavni projekt

Po odobrenju idejnog projekta, od strane projektnog ureda izrađuje se glavni projekt prema kojem se izvodi objekt. Glavni projekt sastoji se od arhitektonskog, građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog i financijskog dijela.

Ukoliko se upuštate u gradnju kuće veličine do 400 kvadratnih metara, glavni projekt ne treba biti potvrđen od strane nadležnog tijela, ali je nužno da svo vrijeme gradnje ono bude prisutno na gradilištu.

 

Vlasništvo

Nužno je da posjedujete dokaz (dokument)  na kojem stoji da je zemljište na kojem se planira gradnja u vašem vlasništvu ili ste u posjedu nekog drugog prava koje vam omogućava gradnju: ugovor o partnerstvu koji je sklopljen sa vlasnikom zemljišta, sa ciljem zajedničke gradnje ili preuređenja postojeće građevine, pisana suglasnost od strane vlasnika postojeće građevine ukoliko je riječ samo o preuređenju ili nadogradnji kuće ili ugovor o koncesiji.

 

Građenje

Kuća može biti građena od strane ovlaštenih izvođača, odnosno osoba koje ispunjavaju uvjete djelatnosti građenja koje propisuje Zakon.

Nadzor

Stručni nadzor mora biti osiguran od strane investitora za cijelo vrijeme građenja; njega obavljaju ovlašteni građevinski inženjer ili arhitekt.

Useljenje

Ukoliko gradite obiteljsku kuću do 400 kvadratnih metara, uporabna dozvola više nije potrebna. Na mjesto nje došlo  je završno izvješće koje sastavlja i potpisuje nadzorni inženjer kako bi kuća bila spremna za useljenje te bi joj bio omogućen upis u gruntovnicu.

Svaka kuća je obavezna posjedovati energetski certifikat iz kojeg je vidljivo kolika je toplinska zaštita objekta odnosno – koliko energije sam objekt troši.

 

Be the first to comment

Leave a Reply