Rješenje za legalizaciju zgrade – kako do njega?

rješenje za legalizaciju zgrade

Rješenje je konačni rezultat legalizacije, a sastavni dio o izvedenom stanju je geodetski snimak. Ovjerava ga ovlašteni inženjer geodezije. Kod nelegalnih zgrada koje su već evidentirane u katastru se kod predaje zahtjeva prilaže samo kopija katastarskog plana s ucrtanim objektom.

Treba li geodetski snimak za sve zgrade?

Geodetski snimak se ne prilaže ako zgrada u funkciji osnovne zgrade ima jednu etažu i manja je od 50 m/2, prilaže se samo kopija katastarskog plana.

Što kada se zgrada završi?

Kada se zgrada završi, evidentira ju katastarski ured tj. njezin završen dio se u katastarskom operatu u skladu posebnom propisu, kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, upisuje, odnosno njezin dio, doneseno rješenje o izvedenom stanju. Nezavršena zgrada ili nezavršeni dio zgrade se evidentira u katastru tek nakon što se završi.

Dokumentacija za rješenje

Nadležni su stavlja zabilježbu, za vrijeme upisa zgrade i/ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj obavezi u posjedovnici zemljišne knjige, da je priloženo rješenje o izvedenom staju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

Zahtjev se predaje za jednu ili više nezakonitih zgrada na jedno ili više katastarskih čestica. Nakon toga službena osoba provodi očevid na licu mjesta te sastavlja zapisnik. Nakon toga se vrši uvid uz koji se prilaže ispis snimanja, a isto to nadležno tijelo dužno je u roku od 30 dana izdati rješenje.

Ako su svi priloženi dokumenti u zahtjevu u skladu sa zakonom,ako je snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade i ako se platila naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, onda se donosi rješenje.

Nakon toga vlasnik zgrade je dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos.

Rješenje se ne može donijeti ako je nezakonita zgrada u vezi s nekim sudskim sporom. U tom slučaju postupak legalizacije se prekida do okončanja spora. Postupak se ne prekida ako tužitelj da pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja.

Be the first to comment

Leave a Reply