Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice