Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice se provodi u skladu s parcelacijom građevinskog zemljišta ako za tu građevinu nije utvrđena građevna čestica tj. zemljište nužno za redovitu uporabu građevine (kada je obaveza utvrđivanje tog zemljišta), odnosno čestice propisani posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želim promijeniti veličinu i / ili oblik građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Smatra se da za postojeću građevinu nije utvrđeno zemljište, odnosno građevna čestica nužna za redovnu uporabu građevine u slučajevima:

  1. ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća ili manja od površine propisane prostornim planom
  2. ako je postojeća katastarska čestica (na kojoj je izgrađena građevina) takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine
  3. ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje funkcionalno, građevinski ili tehničko – tehnološko nisu cjelina
  4. ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno posebnom zakonu
  5. ako je građevina izgrađena na dvije ili više katastarskih čestica

Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice se prilaže uz presliku katastarskog plana na kojoj se određuje veličina i oblik građevne čestice i dokaz da je građevina za koju se utvrđuje građevna čestica postojeća.

Za više informacija obratite nam se ovdje.