Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968. godine ne provodi se puno drugačije od nadogradnje iste te kuće. Dakle potrebno je dokazati da je kuća doista građena prije 1968. godine, a taj postupak je opisan u prijašnjem tekstu, nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.  Također vam je potrebna i lokacijska dozvola, odnosno građevinska dozvola da bi bila moguća rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Tu se dovodi i u pitanje kakva je to rekonstrukcija, ako srušite potpuno kuću i sagradite novu, hoćete li moći dokazati da je prije tu stajala kuća koja je izgrađena prije 1968. godine? Ako se odlučine da je rekonstrukcija kuće izrađene prije 1968. zapravo rušenje cijele kuće, kuću smijete srušiti na osnovu dozvole za uklanjanje građevine, ili ako se radi o obiteljskoj kući na temelju rješenja građevinske inspekcije.

Rekonstrukciju samo dijela kuće možete dakle raditi uz lokacijsku tj. građevinsku dozvolu, no ako ne postoji prostorni plan za kuću, rekonstrukcija će biti rizičan potez za Vas.