Provedba Geodetskog projekta u katastru

sadržaj glavnog projekta

U pravilniku od Geodetskom projektu piše da su sastavni dijelovi prijavni listovi te kopije katastarskog plana za katastar i zemljišnu knjigu. provedba geodetskog projekta, po fazama se aktiviraju prijavni listovi i pokreću postupci evidentiranja građevine u katastru i to na zahtjev stranke/po službenoj dužnosti.

Kada se građevinski objekt formira na temelju lokacijske dozvole stranka nakon provođenja završne lokacijske dozvole katastarskom uredu daje zahtjev kojem prilaže završnu lokacijsku dozvolu.

Nadležnom se z.k. odjelu uz obavijest šalje i rješenje i kopija katastarskog plana (ali ipak se ne odlučuje se o upisu vlasnika i ovlaštenika jer je riječ o parcelaciji unutar z.k. tijela. Stvara se osnova ta imovinsko rješavanje).

Kada se riješe imovinsko pravni odnosi, katastru se podnosi zahtjev za evidentiranje građevinskog objekta i upis vlasnika te ovlaštenika kojem prilaže vlasnički list.

Tada se provodi novi postupak te se temeljem prijavnog lista provodi postupak zajedno s rješenjem kojim se u katastarskom uredu evidentira graševinski objekt i odvija se upis vlasnika (nakon njegove pravomoćnosti), a t je investitoru neophodno za podnošenje zahtjeva za započinjanje gradnje zgrade.

Nakon što se obavi izvršna uporaba dozvola nadležnog tijela u katastarskom uredu, tada se po službenoj dužnosti pokreće postupak evidentiranja podataka o građevinama i ostalim objektima na taj način da se na temelju prijavnog lista za evidentiranje podataka o građevinama i drugim objektima u katastru i pomoću pravomoćnog rješenja izvedenog u katastru, evidentira se građevina u katastarskom uredu.

No, kada se građevinski objekt formira na temelju izvršene građevinske dozvole (samo tako da se formira građevinski objekt prijavnom listom te na taj način da se sastoji od dijelova susjednih katastarskih čestica i predmetne katastarske čestice), u takvom slučaju se formiranje građevinskog objekta prati s predugovorom na fizički dio građevine. Ovlaštenik je također dužan obavijestiti investitora da je za vrijeme obrade izvršne građevinske dozvole dužan tu građevinsku dozvolu poslati u nadležni katastarski ured.

Be the first to comment

Leave a Reply