priključak struje bez građevinske dozvole

Priključak struje odnosno komunalno opremanje građevine potrebno je napraviti uz neke uvjete i dokumente koji se trebaju priložiti uz podnošenje zahtjeva za priključenje na komunalije. Pitanje je, je li moguć priključak struje bez građevinske dozvole (i ostalih komunalija)?

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 82/04), potrebno je imati građevinsku dozvolu za tu radnju ( za objekte sagrađene prije 15.2.1968. potvrda iz Katastra ).

Dakle uz građevinsku dozvolu, dokumentacija potrebna kod podnošenja zahtjeva jest:

 • uvjerenje o prebivalištu
 • vlasnički list
 • rješenje o trajno utvrđenom statusu HRVI-a ili o obiteljskoj invalidnini
 • prijepis posjedovnog lista ili kopija katastarskog plana
 • građevinska dozvola ili uvjerenje iz Katastra da je objekt sagrađen prije 15.2.1968.
 • potvrda Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o pravu na ustupanje bez naknade komunalnog priključka

priključak struje bez građevinske dozvole

 

 

 

 

 

 

Priključak struje bez građevinske dozvole dakle nije moguć.

Osim ove dokumentacije, potrebna će biti i dokumentacija koju je potrebno priložiti u postupku donošenja rješenja o komunalnom doprinosu u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

 • uvjerenja o prebivalištu za sve članove domaćinstva
 • rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili obiteljskoj invalidnini
 • potvrda Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o pravu na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
 • vjenčani list za supružnike
 • rodni list za djecu