Pravilnik o jednostavnim građevinama

sadržaj glavnog projekta
uporabna dozvola

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je proširilo popis građevina koje se mogu graditi bez dozvole te je sukladno tome na snagu stupio novi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima. Jednostavne građevine tj radovi su oni koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava gradnja, rješenja o uvjetima gradnje, potvrde glavnog projekta (i/ili građevinske dozvole) te lokacijske dozvole.

Ministarstvo navodi da se tim pravilnikom, koji je objavljen u Narodnim novinama 27. travnja, omogućuje izgradnja staklenika i plastenika s razvodom sustava za natapanje, niskonaponske električne i plinske instalacije, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, uključivo priključak na građevinu za opskrbu vodom, plinom i strujom, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2, pripreme tople vode ili toplog zraka za koje je po zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdano rješenje o tipskom projektu bez akta kojim se odobrava gradnja i lokacijske dozvole.

Ministarstvo također navodi da za građevine čija gradnja nije protivna dokumentu prostornog uređenja dozvole neće biti potrebne ni za postavljanje antenskih stupova elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnih operatera. U to se također svrstava i zamjenski informacijski stupovi oglasne površine veće od 12 četvornih metara za koje je doneseno rješenje o tipskom projektu.

Građevinama namijenjenim za obavljanje djelatnosti skladištenja i/ili sakupljanja otpada smatrat će se one koje se na temelju propisa o otpadu do dana stupanja na snagu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima služe za skladištenje i/ili sakupljanje određene vrste otpada.