Pravilnik o jednostavnim građevinama

pravilnik o jednostavnim građevinama

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima, koji je stupio na snagu u lipnju 2014. godine, dopušta da se neke jednostavne građevine poput pomoćnih objekata, garaža i slično mogu graditi bez građevinske dozvole.

Nakon što su naglom legalizacijom tj potrebom za legalizacijom natjerali milijune ljudi da legaliziraju objekte sagrađene “bez papira” tj. nelegalno ili ne poštujući građevinske propise, novi pravilnik je ipak donio malo olakšanje.

“Ovo za stranke znači jedan administrativni korak manje, dakle ne moraju prije početka gradnje dolaziti u nadležne urede i podnositi zahtjev za izdavanje dozvole. Ali naglasit ću da trebaju voditi računa kako za neke od građevina iz ovog Pravilnika, bez obzira na to što ne trebaju dozvolu, moraju imati glavni projekt” rekao je Dražen Slunjski, (pročelnik gradskog Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje).

No iako u je pravilnik namijenjen jednostavnim građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole, za neke građevine je ipak potreban glavni projekt, ali opet postoje i građevine za koje ne treba ni građevinska dozvola ni glavni projekt. Primjerice, projekt nije potreban za vrtnu sjenicu (do 15 m2), ali je potreban za bazen ako je vanjski, ukopani i do 100 kvadrata.

Nakon cijelog postupka građenja jednostavne građevine (one za koju jest potreban glavni projekt), u gradskom uredu se podnosi zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, a nakon svega toga se upisuje u katastar i zgrada je spremna za korištenje.

U skladu sa Zakonom o gradnji investitor je u svakom slučaju dužan prijaviti početak i kraj gradnje određene građevine.