Postupak izdavanja građevinske dozvole

izdavanje uporabne dozvole

Postupak izdavanja građevinske dozvole se primarno sastoji od podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Ali prije i zahtjeva za izdavanej građevinske dozvole potrebno je izraditi projekt ovlaštenih projektanata/ inženjera. Nakon što se dobije građevinska dozvola te se plate komunalni i vodni doprinosi, može se pristupitit gradnji/rekonstrukciji građevine.

Postupak izdavanja građevinske dozvole pokreće investitor, odnosno on je taj koji podnosi zahtjev z izdavanje dozvole u nadlenom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje. Rok građevinske dozvole je tri godine, što znači da se treba iskoristiti u tom roku, odnosno radovi moraju započeti unutar tri godine. Nakon početka i prijave gradnje, radovi se trebaju završiti za od 3 do 10 godina ovisno o građevini. Za obiteljsku kuću taj je rok njčešće od 3 do 5 godina.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Uz zahtjev se prilažu:

  • izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
  • tri primjerka glavnog projekta
  • potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom i dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole

Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola nije obavezna za sve građevinske pothvate. Umjesto lokacijske dozvole, izdaje se lokacijska informacija. Time se smanjuje broj zahtjeva i papirologije za lokacijsku dozvolu. Tako da se sada može graditi (u neki mslučajevima) samo na temelju građevinske dozvole.