Papiri koji su potrebni za legalizaciju objekta

legalizacija objekta
Aerial view of a house on top of blueprints and architect work tools

Odbijanje zahtjeva

Ako ste popustili rok za prijavu za legalizaciju, tj ako ste prekasno predali, vaš zahtjev će vrlo vjerojatno biti odbijen. Također, ako su vaš zahtjev odbili s obrazloženjem da objekt ne može biti legaliziran, nemate izgleda za ponovnu prijavu.

Promjena prostornog plana

Legalizira se ona zgrada koja je u skladu s prostornim planom te također vrijedi na dan stupanja zakona na snagu. Međutim, ako je stanje drugačije od onoga koje je bilo prije odbijanja zakona, tada će i rješenje biti drugačije.
Sami uklonili 2231 bespravni objekt

od 2011. do 2016. godine Ministarstvo je uklonilo 2396 bespravnih objekata, a od tog broja građevinska inspekcija je uklonila 165 objekta, a ostatak su uklonili investitori.
Što treba priložiti

Sama procedura započinje predajom zahtjeva uz koji treba priložiti i svu ostalu nadalje navedenu dokumentaciju.

1. ZAHTJEV
U zahtjevu je obavezno potrebno navesti osnovne podatke i osnovne podatke o objektu. Možete sami ispisati zahtjev, ali puno je lakše ispuniti valjajući obrazac. U obrascu je također navedena dokumentacija koja se treba priložiti.

2. GEODETSKA SNIMKA
Geodetska snimka je potrebna kada kuća nije uplanjena. Cijena geodetskog snimka varira od 2500 do 5000 kn (bez PDV-a)
3. ARHITEKTONSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA/SNIMKA IZVEDENOG STANJA
Skupa sa geodetskom snimkom možete i napraviti snimku izvedenog stanja tj. arhitektonska snimka izvedenog stanja. Cijena snimke izvedenog stanja varira od 9000 do 15000 kn.

4. IZJAVA O ISPUNJAVANJU BITNIH ZAHTJEVA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
Za kuće koje su površinom veće od 400 kvadrata te je zgrada javne namjene, potrebna je izjava ovlaštenog inženjera da građevina udovoljava zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti. Cijena se snizila od prijašnjih 4000 do 6000 kn, na sadašnjih 1500-2000 kn.

5. ZAŠTIĆENO PODRUČJE
Potvrda konzervatora potrebna je u dokumentaciji ako se zgrada nalazi na zaštićenom području.

6. PREDAJA ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE
Sve navedene dokumente skupa sa zahtjevom predaju se nadležnim službama. Utvrđuje se tada je li zahtjev uredan i može li se izdati rješenje o izvedenom stanju. Ako je sve u redu, procedura se nastavlja.

7. OBRAČUN NAKNADA
Obavit će se obračun površina i obračunskih veličina zgrade kako bi se odredilo plaćanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa. Također će se naplatiti kazna za zadržavanje objekta.

8. RJEŠENJE O PLAĆANJU NAKNADA
Kada se sve naknade uplate, radi se obračun te se šalje na adresu podnositelja zahtjeva (iznosi, kome se plaćaju, u kojem roku, rok za žalbu i adresa na koju se žalba može podnijeti).

9. RJEŠENJE O LEGALIZACIJI
također kada se doprinosi plate, izdaje se rješenje o izvedenom stanju.

Be the first to comment

Leave a Reply