rješenje o uvjetima gradnje

Uporabna dozvola za određene građevine

Ponekad se uporabna dozvola izdaje na temelju datuma. DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE Ukoliko je vaša građevina izgrađena na temelju akta za građenje koji je izdan do 1. listopada 2007. godine može se izdati uporabna dozvola za građevinu na zahtjev stranke umjesto uporabne dozvole. Uz zahtjev, trebate priložiti građevinsku dozvolu ili neki drugi [PROČITAJ VIŠE]

Privremena uporabna dozvola

Privremena uporabna dozvola Privremena uporabna dozvola se izdaje ukoliko se na tehničkom pregledu utvdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom te nema konačnih rezultata ispitivanja o kvaliteti određenih dijelova građevine. Kako bi se dokazala kvaliteta određenih dijelova građevina moraju biti provedeni kontrolni postupci u pogledu ocjenjivanja sukladnosti. [PROČITAJ VIŠE]

stvarni korisnik geodetskog projekta

Kada se ne izdaje uporabna dozvola?

Uporabna dozvola je formalna potvrda da je vaš objekt legalno, odnosno zakonito izgrađen te da ga možete koristiti. No mnogi objekti su legalno izgrađeni te ne trebaju ovu potvrdu ili im pri izgrađnji nije izdana. Razlog tome dovodi do mnogih zakonskih uporišta i činjenica za uporabljivost objekta na temelju datuma [PROČITAJ VIŠE]

nelegalna gradnja

Što je potrebno za uporabnu dozvolu?

Nakon što se za vašu izgrađenu odnosno rekonstruiranu izda uporabna dozvola možete ju početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može zatražiti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. Kako bi zahtjev [PROČITAJ VIŠE]

kada napraviti uporabnu dozvolu

Kada treba napraviti uporabnu dozvolu?

  Kada napraviti uporabnu dozvolu? kada napraviti uporabnu dozvolu? Uporabnu dozvolu je potrebno napraviti prije samog korištenja građevine, stavljanja u pogon, i dobivanja riješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu te nakon izgrađene tj. rekonstruirane građevine. Kako krenuti? Investitor, tj. vlasnik građevine treba podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Zahtjev [PROČITAJ VIŠE]