Tehnički pregled građevina

Tko obavlja tehnički pregled i u kojem roku? Tijelo graditeljstva osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled. Od primitka urednog zahtjeva tijelo graditeljstva je dužno obaviti tehnički pregled građevine u roku od 30 dana. Tijelo graditeljstva je dužno obavijestiti investitora o mjestu, danu i satu održavanja tehničkog pregleda. Nazočnost sudionika u [PROČITAJ VIŠE]

Odbijanje zahtjeva uporabne dozvole?

Ponekad može doći do problema ili nedostataka dokumentacije te se događa odbijanje zahtjeva uporabne dozvole. ODBIJANJE ZAHTJEVA UPORABNE DOZVOLE SE DOGAĐA U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA: izgrađena građevina bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole ukoliko su učinjene izmjene i dopune na građevini za koju nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole. Investitor [PROČITAJ VIŠE]

Izmjena građevinske dozvole

Već smo vam pisali o građevinskoj dozvoli, što vam je sve potrebno od dokumentacije te koje uvjete trebate ispuniti.(članak možete naći ovdje) danas vam donosimo kada treba doći do izmjena građevinske dozvole te promjene investitora.

uporabna dozvola za obiteljsku kuću

Građevinska dozvola

ŠTO JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA? Građevinska dozvola je potrebna kako bi pristupili gradnji/rekonstrukciji objekta. Investitor podnosi zahtjev za izdavanje, te ga je potrebno uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se gradnja/ rekonstrukcija planira. Od 2014. godine zahtjev se može podnijeti u elektroničkom obliku. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE [PROČITAJ VIŠE]

Uporabna dozvola za određene građevine

Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja i uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan zahtjeva neke uvjete i potrebne dokumente koje morate ispoštovati kako bi tijelo graditeljstva izdalo uporabnu dozvolu. Kako se ne bi pogubili u svim datumima [PROČITAJ VIŠE]

rješenje o uvjetima gradnje

Uporabna dozvola za određene građevine

Ponekad se uporabna dozvola izdaje na temelju datuma. DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE Ukoliko je vaša građevina izgrađena na temelju akta za građenje koji je izdan do 1. listopada 2007. godine može se izdati uporabna dozvola za građevinu na zahtjev stranke umjesto uporabne dozvole. Uz zahtjev, trebate priložiti građevinsku dozvolu ili neki drugi [PROČITAJ VIŠE]

Privremena uporabna dozvola

Privremena uporabna dozvola Privremena uporabna dozvola se izdaje ukoliko se na tehničkom pregledu utvdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom te nema konačnih rezultata ispitivanja o kvaliteti određenih dijelova građevine. Kako bi se dokazala kvaliteta određenih dijelova građevina moraju biti provedeni kontrolni postupci u pogledu ocjenjivanja sukladnosti. [PROČITAJ VIŠE]

stvarni korisnik geodetskog projekta

Kada se ne izdaje uporabna dozvola?

Uporabna dozvola je formalna potvrda da je vaš objekt legalno, odnosno zakonito izgrađen te da ga možete koristiti. No mnogi objekti su legalno izgrađeni te ne trebaju ovu potvrdu ili im pri izgrađnji nije izdana. Razlog tome dovodi do mnogih zakonskih uporišta i činjenica za uporabljivost objekta na temelju datuma [PROČITAJ VIŠE]

nelegalna gradnja

Što je potrebno za uporabnu dozvolu?

Nakon što se za vašu izgrađenu odnosno rekonstruiranu izda uporabna dozvola možete ju početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može zatražiti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. Kako bi zahtjev [PROČITAJ VIŠE]

kada napraviti uporabnu dozvolu

Kada treba napraviti uporabnu dozvolu?

  Kada napraviti uporabnu dozvolu? kada napraviti uporabnu dozvolu? Uporabnu dozvolu je potrebno napraviti prije samog korištenja građevine, stavljanja u pogon, i dobivanja riješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu te nakon izgrađene tj. rekonstruirane građevine. Kako krenuti? Investitor, tj. vlasnik građevine treba podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Zahtjev [PROČITAJ VIŠE]