Zaštita na radu kod malog poslodavca

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti. Nakon roka, dozvola je nevažeća te se treba poduzeti sljedeće. Treba se podnjeti zahtjev za davanje koncesije, zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju. Također je potreban prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništu Republike Hrvatske. Treba [PROČITAJ VIŠE]

što prije do uporabne dozvole

Što prije do uporabne dozvole

Kako doći što prije do uporabne dozvole? Obveznu uporabnu dozvolu za uknjižbu je propisao zakonodavac. Zatim je nastala mogućnost za građevine nastale između ’91 i ’07 godine mogu zatražiti i dobiti, uz predočenje građevinske dozvole, uvjerenje o uporabi. Što prije do uporabne dozvole Mnogi građani nemaju ni građevinsku, lokacijsku, a ni [PROČITAJ VIŠE]

Lokacijska dozvola

Lokacijska informacija Kako bi dobili informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu morate predati zahtjev nadležnom uredu za izdavanje lokacijske informacije. U roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva nadležni ured je dužan izdati lokacijsku informaciju. Uz zahtjev mora se [PROČITAJ VIŠE]

Kako znati je li objekt legalan?

Kako bi znali da je objekt legalan moramo imati neki dokaz. Upis u katastar i gruntovnicu (zemljišne knjige) te postojanje dozvole može, ali ne mora potvrditi legalnost, odnosno zakonitost objekta. Što je zapravo potrebno za potpunu legalizaciju neko objekta? KADA NIJE OBJEKT LEGALAN? Objekt mora biti upisan u katastar i [PROČITAJ VIŠE]

Tehnički pregled građevina

Tko obavlja tehnički pregled i u kojem roku? Tijelo graditeljstva osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled. Od primitka urednog zahtjeva tijelo graditeljstva je dužno obaviti tehnički pregled građevine u roku od 30 dana. Tijelo graditeljstva je dužno obavijestiti investitora o mjestu, danu i satu održavanja tehničkog pregleda. Nazočnost sudionika u [PROČITAJ VIŠE]

Odbijanje zahtjeva uporabne dozvole?

Ponekad može doći do problema ili nedostataka dokumentacije te se događa odbijanje zahtjeva uporabne dozvole. ODBIJANJE ZAHTJEVA UPORABNE DOZVOLE SE DOGAĐA U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA: izgrađena građevina bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole ukoliko su učinjene izmjene i dopune na građevini za koju nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole. Investitor [PROČITAJ VIŠE]

Izmjena građevinske dozvole

Već smo vam pisali o građevinskoj dozvoli, što vam je sve potrebno od dokumentacije te koje uvjete trebate ispuniti.(članak možete naći ovdje) danas vam donosimo kada treba doći do izmjena građevinske dozvole te promjene investitora.

uporabna dozvola za obiteljsku kuću

Građevinska dozvola

ŠTO JE GRAĐEVINSKA DOZVOLA? Građevinska dozvola je potrebna kako bi pristupili gradnji/rekonstrukciji objekta. Investitor podnosi zahtjev za izdavanje, te ga je potrebno uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se gradnja/ rekonstrukcija planira. Od 2014. godine zahtjev se može podnijeti u elektroničkom obliku. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE [PROČITAJ VIŠE]

Uporabna dozvola za određene građevine

Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja i uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan zahtjeva neke uvjete i potrebne dokumente koje morate ispoštovati kako bi tijelo graditeljstva izdalo uporabnu dozvolu. Kako se ne bi pogubili u svim datumima [PROČITAJ VIŠE]