Označavanje gradilišta

označavanje gradilišta

U pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se vrši označavanje gradilišta, svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, uklanja se postojeća ili se rekonstruira građevina, mora biti označeno pločom koja označava gradilište.

Označavanje gradilišta mora se napraviti pločom pravokutnog oblika (dimenzije najmanje 420 x 594 mm, A4 format) te je obaveza da ju postavi izvođač (glavni izvođač) i to najkasnije na dan početka gradnje na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Ploča se postavlja na početku i na kraju trase u slučajevima kada je gradilište  na prostoru velikih prostranstva (ceste, željezničke pruge, dalekovodi i slično) te još na nekim drugim prikladnim mjestima.

Na ploči koja označava gradilište mora pisati:

 • Broj katastarske čestice i općine na kojoj se građevina gradi i adresa gdje se gradi
 • Ime i vrsta građevine
 • ime investitora, projektanta, izvođača i tvrtke osobe koja provodi stručni nadzor građenja
 • Naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu
 • Naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu
 • Datum prijave početka gradnje
 • Klasifikacijsku oznaku, datum izdavanja i pravomoćnosti, urudžbeni broj
 • Ako se radovi izvode na građevini upisanoj u registar kulturnih dobara RH potrebno je staviti naznaku da se radi o kulturnom dobru

Kada se građevina uklanja s gradilišta na temelju projekta uklanjanja i radovi se izvode na temelju tipskog projekta (a potrebna je provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja), označavanje gradilišta mora biti izvršeno tako što ploča mora sadržavati:

 • broj katastarske čestice i općine na kojoj se građevina uklanja
 •  naziv i vrstu građevine koja se uklanja
 • Ime investitora/vlasnika, projektanta, izvođača/osobe kojoj su povjereni radovi održavanja, osobu koja provodi stručni nadzor
 • Datum prijave
 • Naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske