Odbijanje zahtjeva uporabne dozvole?

Ponekad može doći do problema ili nedostataka dokumentacije te se događa odbijanje zahtjeva uporabne dozvole.

ODBIJANJE ZAHTJEVA UPORABNE DOZVOLE SE DOGAĐA U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

  • izgrađena građevina bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole
  • ukoliko su učinjene izmjene i dopune na građevini za koju nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole. Investitor je dužan ishoditi novu lokacijsku dozvolu ako želi učiniti izmjenu ili dopunu kojima se može utjecati na bilo koji bitni zathjev na građevinu i ako izmjene nisu u skladu s posebnim zakonima.
  • ako se ne uklone nedostaci koji utječu na bitne zahtjeve za građevinu u ostavljenom roku
  • ako se dopušta obnova izdavanja građevinske dozvole donesenim zaključkom
  • ako je u tijeku postupak građevne inspekcije.

Za građevine javne i poslovne namjene te za višestambene građevine ne može se izdati uporabna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima.

Be the first to comment

Leave a Reply