Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

objekti za koje je potrebna građevinska dozvola

Objekti za koje je potrebna građevinska dozvola su oni koje gradite od temelja, koje proširujete ili ako nadograđujete ili obnavljate postojeći objekt. Za te neke trebat će vam građevinska dozvola, a za neke ako vam nije potrebna građevinska dozvola bit će potrebni neki drugi dokumenti (lokacijska dozvola i slično). Građevinska dozvola je potreba jer se tim dokumentom obuhvaća sigurnost, materijali, stanovanje i sama gradnja.

 

Gradnja bez građevinske dozvole je zakonski kažnjiva i možete biti krivično gonjeni ili će vam uručiti nalog za uklanjanje konstrukcije.

 

Građevinska dozvola nije potrebna za obične popravke, za gradnju zidova (određene veličine) ili ograde na međi, a preciznije za što nije potrebna građevinska dozvola je navedeno u pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Također ako ste u nedoumici se možete javiti u lokalnu upravu i raspitati se treba li vam građevinska dozvola za određene radove.

Ako za radove koje ćete izvoditi nije potrebna građevinska dozvola, svejedno vam je potreban glavni projekt i/ili lokacijska dozvola ili neki drugi dokument prema drugim posebnim propisima.

 

 

Ovi propisi investitorima puno znači jer je to za njih jedan administrativan postupak manje, jer postoji određena procedura koju treba proći kako bi se dobila građevinska dozvola, a ta procedura je objašnjena u ovom tekstu: izdavanje građevinske dozvole

Dakle, objekti za koje je potrebna građevinska dozvola su svi objekti koji se grade od temelja, ako se proširuju ili ako se rekonstruiraju ili nadograđuju.