Nelegalna gradnja – nove kazne

nelegalna gradnja

Nelegalna gradnja je kažnjiva novčano, a investitori i izvođači koji će graditi bez građevinske dozvole od sada će tu kaznu plaćati i do 180 000 kn. Kaznu će također morat paltiti i službenici koja će iznositi oko 3000 kn, ali samo ako će raditi protiv propisa. Zatvorske kazne su prebačene u kriminalni zakon, a nove novčane kazne su u Nacrtu novog zakona o uređenju prostora i gradnje.

Oštrija borba protiv nelegalne gradnje i svih onih koji u njoj sudjeluju se najavljuje od Ministarstva prostornog planiranja i to ovim novim zakonom. Tako su kazne gotovo tri puta veće nego što su prije bile. Slične kazne će plaćati i izvođači radova, a službenici će za neispravan rad plaćati tek oko 1200 kn.

kazne se kreću od 100 000 pa do 180 000, a najviše kazne će pogoditi investitore koji neće graditi u skladu s glavnim projektom ili će nastaviti graditi nelegalno unatoč zabranama građevinskog inspektora. Slične posljedice će morat snosit i oni koji će zaposliti nelicencirane projektante, ali i komunalna poduzeća koja neće na vrijeme dostaviti uvjete za izgradnju objekata i tehničke podatke za priključivanje na infrastrukturu.

Kazne od 30 000 pa do 60 500 morat će platiti investitori koji građevinskim inspektorima ne budu omogućili pristup na gradilište ili ako objekte koje su izgradili ne prilagode osobama s posebnim potrebama.

Ovim novim zakonom ipak nisu predviđene zatvorske kazne. Zatvorske kazne će naime kako je već spomenuto, biti prebačene u kriminalni zakon, a izmjene i dopune tog zakona biti će uskoro usvojene kada i ovaj prijedlog.

Vlasnik ili direktor poduzeća koji gradi bez građevinske dozvole bit će kažnjen zatvorskom kaznm od od 1 do tri godine. Takvu kaznu će dobiti i osobe koje su odgovoren za to u komunalnim poduzećima koja su nelegalno priključili objekt na elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacijsku mrežu, vodovod i kanalizaciju. Odgovorni izvođač radova koji gradi bez dozvole ili onaj koji zida ne obazirući se na zabranu, snosit će kaznene posljedice do 1 godine zatvora.