Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnaj kuće izgrađene prije 1968. godine, odnosno prije 15. veljače iste godine, gradi se na isti način kao i nadogradnaj uobićajenih objekata ali pod posebnim uvijetima koji su već određeni za kuće starije od 1968.

Zračne snimke iz tog vremena su osnova za legalizaciju, ali snimke nekih područja ili objekata danas nisu dostupne te su za dokazivanje starosti objekta potrebni i neki drugi dokumenti. Dakle, nadogradnja kuće izgrađene prije 1968. moguća je ponajprije ako se dokaže da je doista starija od 1968. godine.

Tako je prema zakonu o gradnji (NN 153/13), članak 184. za građevine izgrađene do 15. veljače 1968., vrijedi:

 • Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.
 • Vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.
 • Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže:
 1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena
 2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.
 • Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

Uz pomoć ovih dokumenata i snimka za dokazivanje starosti građevine, nadogradnja kuće izgrađene prije 1968. je moguća tj. moguće je dobiti dozvolu uz prilaganje potrebnih dokumenata.

Ako slučajno navedene institucije iz nekog razloga nemaju snimku ili evidenciju o objektu, onda je potrebno preuzeti uvjerenje o vremenu gradnje građevine koje izdaje nadležni odjel za gradnju.

Za podizanje uvjerenja o vremenu gradnje građevine, moraju se priložiti odgovarajući dokazi, a to mogu bit:

 • fotografije
 • mogući računi iz tog vremena o kupnji materijala
 • izjave svjedoka
 • nalaz građevinskog vještaka
 • spajanja na infrastrukturu i slično

Sastavni dio uvjerenja je dakle snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanim objektom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja. To je između ostalog potrebno priložiti samom pismenom zahtjevu za izdavanje uvjerenja.