Montažne kuće bez građevinske dozvole

montažne kuće bez građevinske dozvole

Od 2014. godine na snazi je novi Pravilnik o jednostavnim građevinama koji dozvoljava gradnju pomoćnih zgrada do 50 metara kvadratnih (s glavnim projektom),potporne zidove iznad 1 metra, ogradne zidove iznad 1.60 metara (uz glavni projekt), bez građevinske dozvole, ali naravno u skladu sa svim pravilima prostornog plana.

U Jednostavne građevine se ubrajaju i ostale ograde, bazeni, cisterne, staze, manje poljoprivredne građevine pa i montažne kuće bez građevinske dozvole. Gradnja ili nadogradnja se može obaviti na temelju tipskog projekta, glavnog projekta ili nekim drugim dokumentom koji je naveden u pravilniku.

Projektant, izvođač i investitor, u projektiranju i građenju građevine i izvođenju radova, dužni su se pridržavati svih propisa koji se odnose na njihovo građenje. Graditi, projektirati i izvoditi se ne smiju one građevine kojima je to zabranjeno prostornim planom.

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole je moguća po pravilniku za jednostavne građevine zato što se to obično odnosi na određene kategorije pomoćnih građevina, građevine manjih i jednostavnih dimenzija po čemu su i dobile ime te brojne druge kategorije građevina koje su specificirane za određenu djelatnost (staklenici, uzgoj stoke i peradi i slično).

Isto tako, kako se montažne kuće koriste uglavnom kao nestambene kuće tj. kao kućice za alat, kao garaže i slično, tako i ova građevina ulazi u jednostavne građevine odnosno građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole, ali s glavnim projektom ili tipskim projektom i također sve mora biti u skladu s prostornim planom. To su kućice do 50 metara kvadratnih u funkciji i na zajedničkoj čestici s osnovnom zgradom. Tako da je montažne kuće bez građevinske dozvole moguće graditi.