Treba li dozvola za unutrašnje radove?

Treba li dozvola za unutrašnje radove

Treba li dozvola za unutrašnje radove?

Treba li dozvola za unutrašnje radove? Da li je potrebna građevinska dozvola kada se radi preuređenje (adaptacija) interijera i što je uopće potrebno kako bi se pripremili i izveli unutrašnji radovi?!

Građevinska dozvola je potrebna isključivo ako se radi o rekonstrukciji.
Pod rekonstrukcijom se smatraju građevinski i drugi zahvati kojima se utječe na temeljne zahtjeve (mehanička otpornost i stabilnost/statika, sigurnost i zaštita od požara itd.).
Rekonstrukcijom se također utječe na lokacijske uvjete kao što su npr. brutto površina: nadogradnja ili uklanjanje dijela zgrade, podijela jednog stana u dva, utjecaj na udaljenost od međa i sl.

Ukoliko se izvode radovi kojima se ne utječe na spomenute temeljne zahtjeve i lokacijske uvjete tada građevinska dozvola nije potrebna već je potreban samo glavni projekt.
Glavni projekt se dakle radi kada se vrši preuređenje kojim se mijenja organizacija prostora, prilikom čega se uklanjaju nenosivi zidovi, mijenjaju instalacije, podovi ili gdje se odvija prilagodba poslovnog prostora za obavljanje nove djelatnosti od one koja je navedena u građevinskoj dozvoli.

Posljednjom izmjenom Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, otvorena je mogućnost dodavanja novih vrata, prozora i drugih otvora u nosivim zidovima i to bez ishođenja građevinske dozvole već dovoljno na temelju glavnog projekta.

Be the first to comment

Leave a Reply