Legalizacija objekta

dnevnik građenja

Odakle početi s legalizacijom objekta?

Prvi korak ste već napravili. Na stranici ste uporabne dozvole i ovdje nalazite sve informacije koje trebate znati o legalizaciji objekata. Upoznali ste se s osnovnim pojmovima te je idući korak da kontaktirate neki od ureda za legalizaciju objekata i bespravne gradnje.

Koliko će me koštati legalizacija objekta?

Ne malo, ali izađe se na kraj s cijenom. No, s promjenom zakona, promijenile su se i cijene legalizacije na niže.

Do kada mogu legalizirati objekt?

Krajnji rok je 30.06.2018. Iako su se objekti mogli legalizirati i prije novog zakona o legalizaciji, može se naravno i nakon (uz novčanu kaznu), ali ovim zakonom se može legalizirati i objekt koji nije građen u skladu s prostornim planom.

A što ako smo zahtjev predali do 30.6.2013.?

Sada čekate da Vas referent zadužen za Vaš slučaj kontaktira, te nakon toga imate 30 dana da dostavite svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za proces legalizacije.

 Koliku kaznu ću platiti i kakve dodatne sankcije ću snositi ako imam nelegalno građen objekt?

Zakonom ste abolirali, ne plaća se čak niti novčana kazna. No, uvedena je dodatna naknada za zadržavanje nezakonite građevine u prostoru (između 500 i 10-ak tisuća kuna). Plaća se također i komunalna naknada. Ako se legalizacija pokrene do navedenog roka ne plaća se nikakva naknada.

Što ako želim, ali u ovom trenutku ne mogu platiti legalizaciju objekta?

Sve troškove je moguće platiti u ratama, a ukupna cijena se plaća tek kada se dobije rješenje o izvedenom stanju.

Imam kuću uz more koja se ne može legalizirati. Što mi je činiti?

Novi zakon iz 2012. godine omogućuje da se legaliziraju i građevine koje su u pojasu manjem od 70 metara od obalne crte, ali tada je naknada za zadržavanje u prostoru i naknada za komunalije znatno veća.

Kako mogu legalizirati objekt izgrađen prije 1968., a nije ucrtan?

Objekti koji su izgrađeni prije 1968. nije potrebno legalizirati jer su oni legalno izgrađeni. Morate samo otići do nadležnog katastarskog ureda i tražiti uvjerenje o starosti objekta.

 Imam nelegalno sagrađenu garažu manju od 50 m2, je li potrebno to legalizirati?

U zakonu o legalizaciji piše da je objekte manje od 50 m2 potrebno legalizirati kao pomoćne zgrade u funkciji glavne zgrade (ako je ona legalna). Potrebno je samo predati tri primjerka katastarskog plana i dokaz o legalnosti glavnog objekta.

Be the first to comment

Leave a Reply