Legalizacija objekata površine manje od 100 m²

Legalizacija objekata površine manje od 100 m²

U kategoriju jednostavnih zgrada (uvršteni prema zakonu o legalizaciji iz 2012 godine) spadaju objekti ukupne površine manje od 100 m² i objekti poljoprivredne namjene do 400 m². Legalizacija objekata površine manje od 100 m² se provodi drugačijim postupcima.

Za dokumentacija koja je potrebna za legalizaciju objekata površine manje od 100m² je sljedeća: 

  • iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade
  • obračunska veličina zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa (izrađeno kod ovlaštenog inženjera arhitekture ili inženjera građevinstva)
  • također od ovlaštenog inženjera geodezije, tri kopije geodetskog snimka u slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izgrađena (inače su dovoljne kopije katastarskog plana)
  • fotografije svih pročelja zgrade
  • ispis podataka za obračun naknade za legalizaciju (izrađen kod ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera građevinarstva)

pravilnik o gradnji nelegalnih jednostavnih zgrada 2014. godine

Novi pravilnik je na snazi od srpnja 2014 godine. Taj pravilnik dozvoljava gradnju pomoćnih zgrada do 50 m2 (bez dozvole, ali mora postojati glavni projekt), potporne zidove iznad 1 m, ogradne zidove iznad 1.60 m visine (ali samo ako imaju glavni projekt također) i sve to mora biti u skladu s pravilima prostornog plana.

Pravilnik sa svim izmjenama (41/15 i 75/15) nalazi se u privitku:

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14, NN 41/15, NN 75/15 (pročišćeni) 

Be the first to comment

Leave a Reply