Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu – koordinator I i koordinator II – izvođenje radova

Svaki investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu. Imenuje se minimalno jednog koordinatora, a više od jednog se imenuje ako se na gradilištu radovi izvode s dva ili više izvođača.

Imenovanje koordinatora zaštite na radu mora biti posebno za fazu projektiranja i posebno za fazu izvođenja radova (koordinator I i koordinator II).

Koordinator zaštite na radu I dužan je:

1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu propisana Zakonom o zaštiti na radu
2.Izraditi plan izvođenja radova koji je sukladan s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Pri tome se mora uzeti u obzir pravila koja se primjenjuju za to isto gradilište. Plan mora sadržavati posebne mjere ako poslovi koji se obavljaju na gradilištu spadaju u opasne radove. Opasni radovi su: radovi u području ionizirajućeg zračenja, u blizini električnih vodova, radovi u eksplozivnoj atmosferi, radovi uz uporabu eksplozivnih ili lako zapaljivih tvari, radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima  radovi sa skelama, itd.
3. Izraditi dokumentaciju koja sadrži specifikacije projekta i sadrži bitne zdravstvene i sigurnosne podatke koje je potrebno primijeniti nakon gradnje.

Koordinator zaštite na radu II dužan je:

Primijeniti načela zaštite na radu:
pri donošenju odluka o tehničkim i organizacijskim mjerama
pri određivanju rokova koji su bitni za sigurno dovršenje gradnje te se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. Izvoditi odgovarajuće postupke da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

  • Budu zaštićeni na radu
  • izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.

3.Izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama prilikom gradnje.
4.Organizirati uzajamno izvješćivanje i suradnju svih izvođača i njihovih radnika koji će zajedno ili u slijedu raditi na istom gradilištu ciljem sprječavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika
5.Provjeravati je li se radni postupci provode sigurno. Usklađivanje propisane aktivnosti. Imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora njegove obaveze koja je:provedba pravila zaštite na radu na gradilištu. Također to ne oslobađa izvođača i druge osobe na tom gradilištu obaveze iz područja zaštite na radu.