Kada treba napraviti uporabnu dozvolu?

kada napraviti uporabnu dozvolu

 kada izdati uporabnu dozvolu

Kada napraviti uporabnu dozvolu?

kada napraviti uporabnu dozvolu? Uporabnu dozvolu je potrebno napraviti prije samog korištenja građevine, stavljanja u pogon, i dobivanja riješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu te nakon izgrađene tj. rekonstruirane građevine.

Kako krenuti?

Investitor, tj. vlasnik građevine treba podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

Zahtjev se daje nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.

Kako bi nadležno tijelo prihvatilo vaš zahtjev za uporabnu dozvolu neke od osnovnih uvjeta koje morate ispuniti su da je priložena propisana dokumentacija (ovdje) te da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjava temeljni zahtjev za građevinu, lokacijske uvjete i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom. Također građevina mora biti priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom. I zadnje da su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje. Sve što je potrebno za zahtjev pogledajte ovdje

Be the first to comment

Leave a Reply