Kada se ne izdaje uporabna dozvola?

stvarni korisnik geodetskog projekta

Uporabna dozvola je formalna potvrda da je vaš objekt legalno, odnosno zakonito izgrađen te da ga možete koristiti. No mnogi objekti su legalno izgrađeni te ne trebaju ovu potvrdu ili im pri izgrađnji nije izdana. Razlog tome dovodi do mnogih zakonskih uporišta i činjenica za uporabljivost objekta na temelju datuma i načina izgrađnje.

Kada se  ne izdaje uporabna dozvola?

Uporabna dozvola se ne izdaje za objekte koji su izgrađeni do 15. veljače 1968. prema Zakonu o Općoj legalizaciji.

Ukoliko je objekt izgrađen prije 19.lipnja 1991. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta koji dozvoljava građenje, objekt se smatra zakonitim te se ne izdaje uporabna dozvola.

Za objekte koji su izgrađeni između 20. lipnja 1991. i 1. listopada 2007. na temelju dozvola za građenje izdaje se Uvjerenje za uporabu koje izdaje nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine. Tim aktom se utvđuje da je objekt izgrađen u skladu s građevinskom dozvolom.

Kako se dijeli uporabna dozvola danas?

Danas uporabna dozvola se dijeli u dvije kategorije, a to su zgrade do 400m² (600m² za poljoprivredne objekte) te za objetke veće od  400m² (odnosno iznad 600m² za poljoprivredne).

Pri završetku gradnje zgrade do 400m² (600m² poljoprivrednog objekta) potrebno je podnijeti završno izvješće nadzornog inžinjera nadležnom tijelu za mehaničku otpornost, fiziku te stabilnost zgrade.

Na zahtjev investitora nadlažno tijelo za objekte veće od 400m² (odnosno iznad 600m² za poljoprivredne) uporabna dozvola će se izdati nakon uspješnog zavšenog tehničkog pregleda.

Prema Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 86/12 svi objekti koji se legaliziraju smatraju se postojećim zgradama kojima je Rješenje o izvedenom stanju konačna potvrda njihove zakonitosti i uporabljivosti.

Be the first to comment

Leave a Reply