IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI

Izmjene i dopune Zakona o gradnji

16. veljače ove godine prihvaćene su izmjene i dopune Zakona o gradnji, prema prijedlogu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima se pojednostavljuje sustav izdavanja akata, kao i građenje, čime se automatski povećavaju isplativosti investicija, što bi, nadaju se nadležna tijela, potaknulo građevinsku aktivnost u RH.

Što se energetske učinkovitosti tiče, izmjenama se  ukidaju nepotrebne obveze vlasnika zgrade, što dovodi do povećanja pravne sigurnosti u usporedbi sa energetskim certificiranjem.

Prema zakonu, građevine se, obzirom na zahtjevnost, od 16. veljače ove godine razvrstavaju u 3 skupine, za razliku od prijašnjih 5.

Odstupanje u građenju bilo je omogućeno samo za zgrade; prema izmjenama, ono je prošireno na sve građevine.

Projektantima glavnog projekta omogućeno je određivanje obveze za izradu izvedbenog projekta.

Trajanje građevinske dozvole sada je moguće produžiti jednom za tri godine. Omogućena su i odstupanja od građevinskih dozvola kroz ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, no uz prethodno ishođenje izmjene i/li dopune građevinske dozvole, odnosno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem uporabne dozvole.

Rješenje o komunalnom doprinosu propisano je po pravomoćnosti građevinske dozvole; prije se ono ishodilo po njenoj izvršnosti.

Izmjenama zakona uređeno je i pitanje izdavanja privremene uporabne dozvole za građevine bez formirane građevne čestice, dokle god je njeno građenje u interesu RH.

Slučajevi sa pozivom za uvid u spis predmeta koji se dostavljaju javnim pozivom se proširuju ukoliko se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici formiranoj od 10 ili više nekretnina  ili za građenje građevine koja se nalazi unutar obuhvata zahvata u prostoru sastavljenom od 10 ili više nekretnina te osobama bez upisane adrese u katastru, osobama bez poznatog boravišta i nasljednicima koji su nepoznati.

Prema izmjenama zakona, obavezno je evidentiranje po službenoj dužnosti građevine sa izdanom uporabnom dozvolom u katastru infrastrukture.

Uređeno je i pitanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za RH i nalaze se na zemljištu čiji je vlasnik RH.

Ukoliko posjedujete građevinu bez uporabne dozvole, omogućeno je njeno evidentiranje u zemljišne knjige i katastar, no uz zabilježbu kako dozvola nije priložena.

 

Be the first to comment

Leave a Reply