Izmjena građevinske dozvole

Već smo vam pisali o građevinskoj dozvoli, što vam je sve potrebno od dokumentacije te koje uvjete trebate ispuniti.(članak možete naći ovdje) danas vam donosimo kada treba doći do izmjena građevinske dozvole te promjene investitora.

Izmjena građevinske dozvole

Ako se za gradnju objekta ne izdaje, prema posebnom zakonu, lokacijska dozvola  i/ili se dopunjavanju lokacijski uvjeti potrebno je ishoditi Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Rješenje se ishodi od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje. Rješenje se donosi u skladu s prostornim planom s kojim je i izdana građevinska dozvola ili u skladu s prostornim planom ako to investor zatraži a na snazi je u vrijeme donošenja rješenja.

Kako bi se građevinska dozvola izmijenila i/ili dopunila potrebno je pribaviti posebne uvjete. To su potvrde glavnog projekta na koje izmjena/dopuna ima utjecaja. Prilikom donošenja rješenja ne utvrđuju se ponovno činjenice koje su prije bile uvrđene u postupku izdavanja dozvole.

Promjena investitora

Ponekad prilikom građenja dolazi do promjene investitora. Novi investitor ima rok od petnaest dana od dana promjene investitora da zatraži izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena odnosno tvrtke investitora nadležnom upravnom tijelu graditeljstva.

U zahtjevu za promjenom imena investitor mora priložiti dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole ili suglasnost prijašnjeg investitora.Ujedno mora priložiti dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ukoliko se radi o građevini gdje je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor.

Građevina za koju je izdana građevinska dozvola ne smije se graditi bez rješenja o promjeni imena, odnosno tvrtke investitora u građevinskoj dozvoli.

Jednostavne i druge građevine i radovi

Za jednostavne i druge građevine i radove kao što su npr. ograde, cisterne, manje poljoprivredne građevinske, bazeni,.. nije potrebno tražiti građevinsku dozvolu. Građenju se može pristupiti preko glavnog projekta, tipskog projekta ili nekog drugog akta propisanog navedenim pravilnikom.

Investitor, projektant i izvođač su dužni prilikom građenja pridržavati se propisa i pravila struke koji se odnose na građenje. Pravila i propisi se ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je prostornim planom to zabranjeno.

Obnavljanje oštećenih građevina

Građevina koja je oštećena od prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili ugrožava sigurnost ljudi i okoline može se obnoviti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole u skladu s aktom kojim je izgrađena, odnosno projektom postojećeg stanja građevine.

Ukoliko je građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske potrebno je zatražiti dopuštenje prema posebnom zakonu.

Rekonstrukcija unutarnjih dijelova zgrade

Ako se radi o rekonstrukciji unutarnjeg dijela zgrade (zidovi, podovi, instalacije,..) s kojom se mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je zgrada izgrađena, može se pristupiti bez građevinske dozvola uz uvjet da mora biti u skladu s glavnim projektom.

 

Be the first to comment

Leave a Reply