Ishođenje Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

Minimalni tehnički uvjeti jedni su od optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti koje je potrebno osigurati prije njenog početka.

Ukoliko su obrt ili tvrtka koja će obavljati djelatnost iz oblasti ugostiteljstva, turizma, prijevoza ili trgovine, prije negoli počnete sa radom , dužni ste osigurati uvjerenje kojim se potvrđuje kako  oprema za rad te prostor u kojem će se djelatnost obavljati ispunjavaju uvjete koji su propisani za obavljanje dotične djelatnosti. Uvjerenje o minimalnim tehničkim uvjetima izdaje upravno nadzorno tijelo.

Kako bi se ishodilo rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • upravne pristojbe i zahtjev (kupuju se u poslovnicama FINA-e i Narodnim novinama)
 • za tvrtke: Rješenje izdano od strane Trgovačkog suda o upisu u sudski registar; za obrte: Rješenje o upisu u Obrtni registar
 • vlasnički list
 • ugovor za najam poslovnog prostora
 • dokaz kojim se ispunjavaju uvjeti poslovnog prostora koje propisuje Zakon o gradnji: građevna dozvola (ako je riječ o građevini izgrađenoj prije 15. veljače 1968, dovoljan je projekt postojećeg stanja), uporabna dozvola te svjedodžba o završnom ispitu srednje škole
 • uvjerenje kojim se dokazuje stručna osposobljenost za ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost turističke agencije, odnosno za voditelja poslovnice
 • ukoliko ste vlasnik obrta, bitno je da ste usklađeni sa Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • dokaz da su električne instalacije ispravne
 • dokaz o provedenim mjerama za zaštitu od buke koje izdaje sanitarna inspekcija
 • ukoliko ste vlasnik objekta u kojem će se pripremati hana, potrebno je priložiti izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija
 • ukoliko po prvi puta otvarate ugostiteljski objekt ili je isti imao pauzu u poslovanju dužu od 6 mjeseci, potreban je i nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
 • dokaz kojim se potvrđuje da su kanalizacijske i vodovodne instalacije nepropusne (za objekte koji se otvaraju po prvi puta)
 • ako je riječ o objektu smještenom u sklopu područja koje nije priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu, potrebno je posjedovati i dokaz o nepropusnosti sabirne jame
 • vlasnici vlasničkih agencija koje su pred otvaranjem moraju priložiti i plan očekivanog prometa za razdoblje od 3 godine

 

Sva pikupljena dokumentacija dostavlja se uredu državne uprave koji je nadležan za određenu županiju ili gradsku ispostavu, u Odsjek za minimalne tehničke uvjete. Nakon predaje dokumentacije, dobiva se voditelj postupka, odabran od strane stručnog povjerenstva, koji izlazi na teren i utvrđuje ispunjavanje potrebnih minimalnih tehničkih uvjeta.

15 dana iznosi zakonski rok za dostavu  Rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta. Nakon njegovog zaprimanja, moguć je početak obavljanja gospodarske djelatnosti.

 

Be the first to comment

Leave a Reply