Gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Gradnja bez ili protiv građevinske dozvole može imati određene pravne posljedice

U situacijama kada smatrate da je neka građevina izgrađena protiv građevinske dozvole i zakonskim odredbama odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, ako mislite da nešto ne štima s gradnjom (izgrađen veći broj etaža, smještaj građevina na manjoj udaljenosti od glavne građevina ili druge građevina, neograđeno gradilište, ili da su granice građevine manje od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja) to možete prijaviti, sukladno nadležnosti, građevinskoj inspekciji ili upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove komunalnih gospodarstva tj. jedinstvenom upravnom odjelu.

Na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja možete naći popis područnih ureda i područnih jedinica građevinske inspekcije po županijama.

Inspekcija i njene mjere

Inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora, ako se gradi građevina bez građevinske dozvole ili protivno građevinske dozvole, ima pravo i obavezu narediti poduzimanje sljedećih inspekcijskih mjera:

 • otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja
 • zabranu ugradnje građevnog proizvoda
 • otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 • usklađivanje građenja
 • uklanjanje građevine
 • zabranu uklanjanja građevine
 • obustavu građenja
 • Obavljanje nadzora građenja, utvrđivanje zakonitosti građenja, provedba zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave dužan je provoditi komunalni redar.

Pravo i obavezu podnošenja određenih mjera, u provedbi nadzora, ima komunalni redar. To su sljedeće mjere:

 • uklanjanje ruševine zgrade
 • otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
 • uklanjanje građevineusklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje
 • uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje
 • privremenu obustavu izvođenja radova
 • dovršenje vanjskog izgleda zgrade
 • izlaganje energetskog certifikata

Pravne posljedice

Gradnja bez ili protiv građevinske dozvole snosi neke posljedice, a to su:

 • prekršajne kazne i zaštitne mjere
 • obustava građenja i uklanjanje građevine na trošak investitora odnosno vlasnika građevine
 • nemogućnost dobivanja uporabne dozvole
 • nemogućnost priključenja na uređaje komunalne ili druge infrastrukture.