Gradnja bez građevinske dozvole

Gradnja bez građevinske dozvole

Radovi i građevine koje se mogu graditi koje se mogu izvoditi bez građevinske dozvole koja odobrava građenje

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama su određene građevine (jednostavne i druge građevine) kao što su: ograda, bazen, staza, cisterna, manja poljoprivredna građevina, sunčani kolektor i slično. Za te građevine nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Za te građevine bit će dosta samo priložiti napravljeni glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi neki akt koji je eventualno propisan u navedenom pravilniku.

Projektant i izvođač dužni su se, u projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitora, pridržavati svih pravila i propisa struke koji se odnose na njihovo građenje. Također se iste en smiju projektirati, i graditi odnosno izvoditi ako je zabranjeno prostornim planom.

U slučaju da se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i dobara ( prirodna nepogoda, ratna razaranja ili slično), građevina se može neovisno o stupnju oštećenja vratiti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole. Naravno to mora biti u skladu s aktom na temelju kojeg je građevina izgrađena (odnosno s projektom postojećeg stanja građevine). Ishođenje rješenja prema posebnom zakonu potrebno je kada se radi o građevini upisanoj u registar dobara Republike Hrvatske.

Bez građevinske dozvole može se također vršiti rekonstrukcija unutrašnjih dijelova zgrade poput stuba, zidova (osim onih nosivih), podova, instalacija i slično, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom. Tu se mora paziti da se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista ta zgrada i izgrađena.

Više informacija:

pravilnik o jednostavnim građevinama

Legalizacija objekata do 100m²