Cijena građevinske dozvole za kuću

cijena građevinske dozvole za obiteljsku kuću

Cijena građevinske dozvole za kuću sama po sebi nije skupa, ali sve ostalo što se mora obaviti vezano za to košta nešto više.

Cijene variraju od grada do grada, ali fokusirat ćemo se na grad Zagreb i to na drugu zonu komunalnog doprinosa s obzirom na to da se u zadnje vrijeme tamo naviše grade i da se ta zona proširivala.

Recimo da kuća ima 200 kvadratnih metara:

 1. Izrada Glavnog projekta – Građevinska dozvola kreće od procjene mogućnosti gradnje pa slijedi idejno rješenje i na kraju glavni projekt koji je skup projekata (arhitektura, statika, struja, voda i odvodnja i strojarstvo). Idejni projekt stoji 7 eura po metru kvadratnom, a kroz idejni projekt vidimo budući izgled, organizaciju i veličinu zgrade. Cijena glavnog projekta ovisi o složenosti buduće zgrade i kreće se između 17 i 25 eura po metru kvadratnom, ali ovo je cijena bez PDV-a. Cijena glavnog projekta za standardnu kuću od 200m2: 25.000kn + pdv
 2. Geodetski projekt –Geodetski projekt je bitan za formiranje građevinske čestice, upis, smještaj građevine na čestici, i iako je sastavni dio glavnog projekta, zasebno se navodi jer se i zasebno naplaćuje. Cijena geodetskog projekta: između 8.000 i 12.000kn +pdv
 3. Izdavanje građevinske dozvole– trošak se svodi na administrativnu pristojbu za izdavanje dozvole. Cijena: 1.000kn

  Trošak priključaka

  U priključke spadaju i iskopi, polaganje kablova, sanacija ceste i drugo. Cijene su navedene na temelju praktičnog iskustva.

   

 4. Plin: 10.000kn
 5. Voda i odvodnja: 10.000kn
 6. Struja – priključak na električnu mrežu računa se tako da se tražena snaga pomnoži s jediničnom cijenom od 2.125knUkupno: 10kW x 2.125kn= 21.250kn. Nekada ta cijena zbog raznih dodatnih troškova može doseći i do 30.000 kuna. 

  Trošak komunalnog i vodnog doprinosa

 7. Komunalni doprinos – U Zagrebu se plaća prema zonama gradnje, u Zagrebu postoje 4 zone gradnje. Plaća se po kubnom metru, a cijene se kreću od 118 kuna po metru kubnom za prvu zonu pa do 56 kuna po metru kubnom za četvrtu zonu.
  Kuća od 200m2 brojat će otprilike do 600m3 volumena. Cijena za 2. zonu je 108 kuna po metru kubnom.
  Formula 600m3 x 108kn – 25% za jednokratnu u platu.
  Cijena komunalnog doprinosa: 48.600kn
 8. Vodni doprinos–  Grad Zagreb je u A zoni u kojem je cijena 11,25 kuna po metru kubnom za obiteljske kuće do 400 metara kvadratnih. Slijedi dakle 11,25 x 600m3=  6750kn
  Cijena vodnog doprinosa: 6.750kn

Kada se na kraju zbroje svi troškovi, cijena građevinske dozvole za obiteljsku kuću do 2000 metara kvadratnih, u drugoj zoni u gradu Zagrebu iznosi otprilike 150.000 kuna.

Novosti od ove godine

Lokacijska dozvola, rješenje o izmjeni ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu obiteljske kuće koja nije veća od 600 kvadratnih metara građevinske površine, neovisno o veličini građevne čestice, ubuduće će koštati 800 kuna, umjesto 10 tisuća kuna.

za zgradu koja je veća od 600 kvadratnih metara koja se nalazi na građevnoj čestici površine do dvije tisuće kvadratnih metara, lokacijska dozvola koštat će 2,5 tisuća kuna umjesto 10 tisuća kuna koliko trenutno košta.

Utvrđeno je i da građevinska dozvola za obiteljsku kuću, odnosno rješenje i njenoj izmjeni ili dopuni košta 800 kuna.