Glavni projekt za jednostavne građevine

dokumentacija za nadogradnju kuće

Glavni projekt za jednostavne građevine je potreban. Tako da,u skladu s glavnim projektom, ali bez građevinske dozvole, može se graditi:

1.. Uz građevinsku česticu postojeće građevine, pomoćna građevina, tako da postoji akt kojim se odobrava građenje na građevnoj čestici a potrebe te zgrade i to samo:

-Zgrada koja ima samo jednu etažu do 50  m² površine

-nadzemni i podzemni spremnik zapremnine gorica do 10 m³

-bazen površine do  i da je ukopan u tlo

-Sustav fotonaponski modula (sunčanih kolektora) u svrhu proizvodnje električne odnosno toplinske energije bez mogućnosti predaje u mrežu

 

2. Na postojećoj zgradi kojima se:

-Posebni dijelovi zgrade spajaju u jedinstven poseban dio

-izrađaju krovne kućice

-podiže nadozid do najviše 0,6 metara ili da se postojeći nadozid odjednom poveća za najviše 0,6 metara

-dodaju novi unutarnji i vanjski prozori, vrata i dugi otvori koji ne uključuju nosive zidove

Glavni projekt arhitekture i statike je najčešće potrebno izraditi kada se jednostavna građevina ne priključuje u vodovod, odvodnju i elektro mrežu.