JE LI POTREBAN GEODETSKI PROJEKT ZA GRADNJU JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE POTREBNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA?

geodetski projekt za gradnju jednostavnih građevina

Ako planirate graditi nadstrešnicu, vrtnu sjenicu, postaviti ogradu i slično, neće vam biti potrebna ni građevinska dozvola niti geodetski projekt za gradnju jednostavnih građevina.

U zakonu o gradnji piše da je geodetski projekt sastavni dio projekta za građevinsku dozvolu. Također, Pravilnikom o geodetskom projektu propisano je da se geodetski projekt izrađuje kao sastavni dio glavnog  projekta za građevinsku dozvolu ili za lokacijsku dozvolu. Glavni projekt nije potreban za gradnju jednostavnih građevina pa samim time nije potreban ni geodetski projekt.

Iskolčenje i upis

Bez obzira na to što geodetski projekt nije potreban, za jednostavne građevine, koje se upisuju u katastar i za koje se ishodi uporabna dozvola, je potrebno angažirati geodeta za neke druge radove.

Prije tehničkog pregleda i uporabne dozvole, potrebno je priložiti:

– iskolčenjegeodetski projekt

– izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izvedena s elaboratom iskolčenja

– geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama

Nakon priloženih dokumenata i obavljenog tehničkog pregleda, uporabna dozvola se izdaje za jednostavne građevine koje se evidentiraju u katastru.

Jednostavne građevine koje se evidentiraju u katastru

To su zgrade trajnog karaktera čija je tlocrtna površina veća od 10 metara kvadratnih (pomoćna zgrada od 10 do 50m2, nadstrešnica od 10-15m2) i zgrade manje od 10m2, ako je njihovo evidentiranje posebno značajno (npr. trafostanice)  ili ako se koriste za stanovanje.

Be the first to comment

Leave a Reply