Cijena geodetskog projekta

cijena geodetskog projekta

Geodezija je prva struka koju ćemo potražiti kada krećemo s gradnjom kuće, čak i prije nego što arhitekt krene s izradom nacrta i pripremom dokumentacije, potreban vam je geodetski projekt. Geodetski projekt nije jeftin, a cijena geodetskog projekta je uvjetovana, osim veličinom kuće geodetom koji ga izrađuje, i pojedinim dijelovima projekta. Iz geodetskog projekta se vide sve prirodne i već izgrađene tj. postojeće strukture na zemljištu. Uz to geodetski projekt sadrži još mnogo drugih stavki koje su opisane dalje u tekstu.

Geodetski nacrt

Na geodetskom nacrtu se nalaze sve fizičke strukture na određenom dijelu zemljišta. Iz nacrta se mogu iščitati podaci o vodama, reljefu, raslinju, parcelama, postojećim objektima, infrastrukturama i drugim strukturama. Obično se nacrt radi na temelju podataka koji su izvedeni iz službene evidencije podataka sakupljenih na terenu geodetskim mjerenjem.
Obično se izvodi u mjerili 1:1000 za zgrade i 1:5000 za građevinske inženjerske objekte. Cijena geodetskog projekta odnosno u ovom slučaju geodetskog nacrta ovisi i o tome radi li se o naseljenom ili nenaseljenom mjestu pa cijene ovise o tome.

Uređenje međe

Uređenje međe izvodi se tako što se pribavljaju prvo već postojeći podaci, a onda geodet bez nazočnosti vlasnika radi mjerenja na terenu. Tada slijedi očitavanje međe na koje su pozvani vlasnici i obližnji susjedi. Vlasnik pokazuje smjer međe, a geodet uspoređuje tu među s ucrtanom u katastru. Ako su vlasnici suglasni s međom koju je odredio geodet onda se tako i ucrtava u elaborat. Međutim, ako se vlasnici i susjedi ne mogu složiti oko međe, onda se u elaborat ucrtavaju sve predlagane međe. Tada se slučaj šalje geodetskoj upravi i ako ni geodetska uprava ne donese odluku, tada se slučaj šalje na sud za sudsko uređenje međa.
Cijena uređenja međa ovisi o broju međaša te o tome ovisi kolika će biti cijena uređenja međe.

Označavanje međe

S postavljanjem međa se također moraju složiti i vlasnici i susjedi. Nakon označavanja i postavljanja međa, geodet mora poslati oznake svim vlasnicima i geodetskoj upravi. Cijena označavanja međi ovisi o geodetu.

Komasacija

Komasacijom se oblikuju jednakovrijedne parcele koje omogućuju lakšu upotrebu, a time se čuva veličina i vrijednost. Komasacijom se mijenjaju opet međe parcela pa se one moraju ponovno upisati i označiti u zemljišnu kartu. Cijena komasacije se ne može baš okvirno odrediti zato što ovisi o veličini zemljišta, o međama i o samim zemljištima.

Parcelacija

Parcelacija je postupak kojim se parcele združuju ili razdjeljuju. Prije parcelacije, sve međe moraju biti uređene.  Cijene parcelacije ovisi o tome što se točno radi.

Kolčenje 

Kada klijent želi evidentirati zgradu, tada geodet mora izvesti kolčenje, tako da ovaj postupak pokreće vlasnik tj. investitor gradnje. Cijena kolčenja ovise o kakvoj se vrti objekta radi.