Cijena geodetskog elaborata

cijena geodetskog elaborata

Prije nego što se definira cijena geodetskog elaborata, potrebno je razjasniti što je geodetski elaborat i za što je on potreban. Geodetski elaborat je detaljan i stručan prikaz promjena na zemljištu. On je osnovan za mijenjanje podataka na katastarskom planu. Prije nego se krene graditi ili prije upisa u katastar ili formiranja građevne čestice se treba  napraviti geodetski elaborat.

Nakon što se čestica formira ili upiše , tada se o tome obavijesti zemljoknjižni odjel koji po službenoj dužnosti takvu promjenu u katastru moraju provesti u zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat se izrađuje u svrhu:

 • provedbe akata ili dokumenata prostornog uređenja
 • spajanja ili diobe katastarskih čestica – parcelacijski elaborat
 • promjena, brisanje ili evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • provedbe u zemljišnoj knjizi

Parcelacijski elaborat može biti:

 • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • za diobu ili spajanje katastarskih čestica

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

 • Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja
 • Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
 • Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
 • Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice

Geodetski elaborat je dovoljan za legalizaciju objekta, ali nije dovoljan za upis objekta u katastar i zemljišne knjige nakon što dobijete rješenje o izvedenom stanju. Za upis u katastar i u zemljišne knjige je potrebno ponovno angažirati geodeta za još jedan elaborat.

Cijena geodetskog elaborata

Cijena geodetskog elaborata varira od objekta do objekta i radi se o geodetskoj snimci. Snimka je potrebna kada objekt nije ucrtan u katastru. Cijena upisa u katastar i zemljišne knjige je od dvije do tri i pol tisuće kuna, a to ovisi o tome hoće li se raditi usklađenje katastra i zemljišnih knjiga i o tome kakva je parcelacija. Ako je jednostavan upis tada je i cijena upisa niža.