EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI. Ako je za određenu građevinu izdana uporabna dozvola, građevina se može upisati u katastar. Građevinu u katastru evidentira katastarski ured. Građevina se evidentira na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole ili dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole i izjave ovlaštenog inženjera geodezije. Građevina mora biti izgrađena u skladu s tim projektima Ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje projekt onda se ona evidentira na temelju geodetskog elaborata ili promjeni podataka o zgradi ili drugim građevinama. Takve građevine nemaju izradu snimaka elaborata, ni potvrde o propisanim posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.

Uporabnu dozvolu je dužno dostaviti tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti katastarskom uredu kao i geodetski projekt, ukoliko ga katastarski ured ne posjeduje.

Zajedno sa svim dokumentima propisanim posebnim propisima za upis u građevine u zemljišnu knjigu šalje se obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola. Katastarski ured također navodi koje je tijelo graditeljstva izdalo uporabnu dozvolu te njezinu klasu, urudžbeni broj te datum izdavanja nadležnom sudu.

Prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu nadležni sud po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložena uporabna dozvola te da tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Iz zemljišne knjige se briše zabilježba da uporabna dozvola nije priložena ukoliko ta zabilježba postoji.

Upis zabiljžbe je dokaz o evidentiranju isprave, ali ne jamči i nije nije dokaz zakonitosti i uporabljivosti građevine.

Be the first to comment

Leave a Reply