Energetsko certificiranje zgrada

energetsko certificiranje zgrada

Nakon što je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, izdavanje energetskih certifikata za postojeće građevine ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju postalo je obavezno. Od 1. siječnja 2016. godine, obavnezno izdavanje certifikata vrijedi i za zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing, a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50 metara kvadratnih (ili ako se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu površinu veću od 50 metara kvadratnih bez obzira na površinu tog posebnog dijela).

Energetsko certificiranje zgrada za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 1. siječnja 2016. g nije obavezno do kraja isteka tog ugovora.

Energetski certifikat zgrade izdaje se za zgradu za koju je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

  1.  zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  2.  privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  3.  stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  4.  slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 metara kvadratnih

Energetsko certificiranje zgrada vrijedi 10 godina, a njime se predočuje energetsko svojstvo zgrade. Sadrži također i opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok valjanosti certifikata, podatke o osobi koja ga je izradila i izdala, podatke o osobama koje su sudjelovale u samoj izradi certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, oznaku energetskog certifikata, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, energetske potrebe zgrade, prijedlog mjera, informacije i objašnjenja sadržaja energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te je upisana u registar osoba koje su ovlaštene za  energetske preglede, energetsko certificiranje zgrada tj. izradu energetskih certifikata za zgrade.