CIJENA USLUGE ENERGETSKOG PREGLEDA I CERTIFICIRANJA ZGRADA

energetski certifikat

Energetski pregled je postupak kojim se analiziraju postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odlukom od 12. svibnja 2010. godine odredilo je maksimalne cijene energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata.

Praksa  provedbe energetskih pregleda i certificiranja zgrada u posljednje četiri godine dokazala je kako se radi o ozbiljnoj stručnoj analizi kada je izvještaj o energetskom pregledu u pitanju te da je on jedna od važnih točaka pri pokretanju energetske obnove zgrada.

Kada se provodi energetski pregled, zapravo je riječ o sljedećim analizama koje se provode: regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom i obnovljivim izvorima energije, ventilacija i klimatizacija, sustava za pripremu potrošne tople vode, potrosustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava rasvjete, specifičnih podsustava, sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, načina gospodarenja energijom u građevini.

Nakon provedene analize i prikupljenih podataka, dolazi do predlaganja konkretnih ekoloških, ekonomskih i ekoloških optimalnih mjera energetske učinkovitosti za dotičnu zgradu.

No, u međuvremenu, obzirom da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja povuklu donesenu Odluku o maksimalnim cijenama, izrađen je novi cjenik od strane Hrvatske udruge energetskih certifikatora.

Isti sadrži preporučene cijene za obavljanje energetskih pregleda te samu izradu energetskog certifikata za nove, ali i postojeće zgrade. Cijene u cjeniku izražene su bez PDV-a i podrazumijevaju provedbu energetskog pregleda, potrebne proračune  analize, kao i izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i izradu energetskog certifikata.

U ovisnosti o građevinskoj bruto površini grijanog dijela zgrade određuje se cijena.

Za zgrade čija površina premašuje 400 metara kvadratnih, nužna su tri ovlaštena energetska certifikatora sljedećih struka: strojarske, elektrotehničke i arhitektonsko/građevinske.

U cjeniku nisu sadržani energetski pregledi za industrijska postrojenja, javne rsvjete i građevina koje nisu zgrade.

Be the first to comment

Leave a Reply