Cijena tehničkog pregleda zgrade

cijena tehničkog pregleda zgrade
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prije nego što se definira cijena tehničkog pregleda zgrade, potrebno je definirati neke druge pojmove. Svrha usluge je izrada prostornih planova na kojima se vidi: svrhovita organizacija, mjera i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba i općina i gradova, korištenje i namjena prostora i izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

Poslove koji su vezani za tehnički pregled djelimo na osnovne poslove: poslovi nužni za izvršenje ugovora, međuzavisni poslovi zajedno su obuhvaćeni završnim fazama, i na dodatne poslove: mogu se obaviti uz ili umjesto osnovnih poslova. Zasebno su prikazani u opisu poslova, dodatni poslovi mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova, osim ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove.

 

Kako bi serazumijela cijena tehničkog pregleda zgrade, ažno je definirati sljedeće poslove:
1. Unutarnje uređenje – unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju
2. Vanjsko uređenje – planski oblikovane slobodne površine i vanjski prostori te također vanjske površine koje su povezane s građevinama
3. Naknada – cijena za obavljenu uslugu
4. Usluga – oposlovi kojipredstavljaju stučna unanja iz područja prostornih planova. Izrada svihprojekata potrebih za gradnju, tehničkog savjetovnja investitora. projektnog nadzora, usluge nadzora nad izvođenjem radova u gradnji
5. Projektni nadzor  – nadzor nad oblikovanjem i izvedbom
6. Idejno rješenje – usluga koja je temelj za izradu projekta. idealnim rješenjem se odabiru najpovoljnije varijante od svih mogućih i sadrži osnovne principe rješenja za pojedine inženjerske discipline
7. Tehničko savjetovanje investitora – usluga kojom se investitor savjetuje prije i za vrijeme izvođenja poslova kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevinskom dozvolom.
8. Nadzor nad izvođenjem radova – stručna usluga kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Cijena tehničkog preglda zgrade ovisi o osnovnim obilježjima prostora:

1. površina prostora
2. broj stanovnika
3. broj i veličina naselja
4. stupanj centraliziranosti naselja
5. ocjena društvene vrijednosti prostora
6. izgrađenost
7. specifične varijable utjecaja

N ………… iznos naknade u kunama
OJ ………… broj obračunskih jedinica
m ………… vrijednost navedena u glavi tablice
n ………… vrijednost navedena u glavi tablice