Cijena mjerenja buke

cijena mjerenja buke

Prije nego krenemo definirati kolika je cijena mjerenja buke, potrebno je definirati što je buka, što proizvodi buku, kako ona utječe na nas i kako se mjeri.

Buka je svaki neželjen zvuk, a ako je dovoljno jaka buka (ako prekoračuje najvišu dopuštenu razinu buke koja je utvrđena propisima), može biti i štetna po zdravlje. Izvor buke može biti stroj, postrojenje, tehnološki postupak, sredstvo za prijevoz, glasna glazba i glasan govor, bučne aktivnosti živih bića, ali buku mogu proizvoditi i objekti poput otvorenih i zatvorenih prostorija za ples, glazbu, predstave, igru i slično.

Kao mjera zaštita od preglasne buke i utjecaja preglasne buke na zdravlje, obavlja se atestiranje buke / ispitivanje buke.

Kako bi se buka mogla mjeriti, potrebno je znati zašto je uopće potrebno mjeriti buku (primjerice radi tehničkog pregleda) i u kojem dijelu dana će se mjerenje buke obaviti. Također i o ovim nekim faktorima ovisi i cijena mjerenja buke.

Prostor u kojem će se mjeriti buka potrebno je unaprijed što bolje izolirati. Svi aparati i izvori buke trebaju biti na svom predviđenom mjestu i potrebna je mogućnost isključivanja tog izvora buke, ako će to biti potrebno prilikom ispitivanja buke.

Naposlijetku, potrebno je naravno najaviti svim korisnicima tog prostora da će se određenog dana i u određeno doba dana obavljati mjerenje buke.

Prilikom mjerenja buke, obavlja se akustičko mjerenje buke i mjerenje zvučne izolacije između prostorija.

Akustička mjerenja razine buke vrše se zbog:

– nadziranog i nenadziranog praćenja razine buke u okolišu

– Potvrđivanja provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru (nadziranje buke gradilišta u skladu sa zahtjevima iz zakona)

– Utvrđivanja osnovnih razina buke koje su neophodne za izradu studija o utjecaju na okoliš

– Kako bi se zadovoljili osnovni tehnički uvjeti za određene vrste gospodarskih djelatnosti. Za dnevne i noćne uvjete rada

– Dokazivanja ispunjenja određenih mjera zaštita od buke (puštanje u rad infrastrukture / gospodarskih objekata)

Pod mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija podrazumijeva se:

– Mjerenje zvučne izolacije zračne zvučne izolacije između prostorija

– Udarna zvučna izolacija između katova

– Ugradnja i namještanje električnog limitatora buke

Cijena mjerenja buke se također definira i vrstom prostora u kojem se mjeri buka, radi li se o otvorenom prostoru, zatvorenom, ugostiteljskom objektu i slično.

Mjerenje buke okoliša (sve brojke su izražene u dB)

  1. zona, zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju

-Za dan: 50

-Za noć: 40

  1. zona, zona namijenjena samo stanovanju i boravku

– za dan: 55

– za noć: 40

  1. zona, zona mješovite, pretežito stambene namjene

– za dan: 55

– za noć: 45

  1. zona, zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem

– za dan: 65

– za noć: 50

  1. zona, zona gospodarske namjene (proizvodnja, industirja, skladišta, servisi)

– Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)

– Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Mjerenje buke u ugostiteljskom objektu

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge i obavlja se ugostiteljska djelatnost mogu u zatvorenom prostoru izvoditi glazbu najviše ekvivalentan razine od 65 dB(A). Objekti koji rade noću, u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ili se obavlja ugostiteljska djelatnost, smiju izvoditi glazbu najviše razine od 90 dB(A), a srednje vršne razine od 100 Db(A).

Mjerenje buke u stanu (sve brojke su izražene u dB)

Zona 1., za dan: 30; za noć: 25

Zona 2., za dan: 35; za noć: 25

Zona 3., za dan: 35; za noć 25

Zona 4., za dan: 30; za noć: 40

Zona 5., za dan: 30; za noć: 40.

Cijena mjerenja buke

Kao što je navedeno, cijena mjerenja buke varira s obzirom na različite okolnosti, ali možete računati, ovisno o ispitivaču, da se cijena kreće od 1200 pa do 1200 kuna za mjerenje buke. Mjerenje zvučne izolacije se kreće po cijeni od 2000 kuna pa na više. Cijena elektronske blokade uređaja se kreće oko 500 kuna. Uređaji za atestiranje buke i limitatori zvuka su oko 500 kuna, ali i njihova cijena može narasti i do 4000 kuna, ovisno o kvaliteti.